UDRUŽENJE

MOKRANJAC

Udruženje Mokranjac osnovano je 2010. godine na iniciajtivu profesora Muzičke škole Mokranjac u Beogradu. 

Bavi se organizovanjem nacionalnih i internacionalinih umetničkih, naučnih i obrazovnih sadržaja: muzičkih festivala, tribina, seminara, konferencija, simpozijuma, letnjih i zimskih škola u interesu promocije, unapređenja i razmene znanja stečenih u našoj zemlji i izvan nje.

Projekte Udruženja podržali su: Ministarstvo  prosvete, Ministarstvo kulture i informisanja, Gradski sekretarijat za kulturu, Švajcarski fond za saradnju sa Srbijom i opština Stari grad.

IX FESTIVAL

RADOST MUZICIRANJA 2019.

Festival “Radost muziciranja” organizovan je sa želјom da pruži mogućnost mladim i talentovanim umetnicima da promovišu svoja muzička dostignuća na instrumentima: violina, klavir i violončelo. Festival je pored solo instrumenata  namenjen i kamernim ansamblima.

Mesto održavanja Festivala je u Svečanoj sali MŠ “Mokranjac” u periodu od 10. do 21. maja 2019.

Učesnike festivala slušaju eminentni profesori sa fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i istaknuti umetnici  klasične muzike. Odabranim učesnicima festivala dodelјuje se nagrada koja nosi ime nekih od znamenitih pedagoga koji su predavali u MŠ ”Mokranjac” u Beogradu. Nagrađenim učesnicima biće organizovan solistički koncerti u Svečanoj sali MŠ “Mokranjac”.

Završni koncert najbolјih izvođača u svim disciplinama biće održan 21. maja 2019. u Svečanoj sali MŠ „Mokranjac“.

UMETNIČKI DIREKTOR FESTIVALA

VLADIMIR VASILJEVIĆ

DISCIPLINE

VIOLINA

U kategoriji violina
festival je namenjen učenicima završnog razreda OMŠ i učenicima SMŠ
Propozicije

KLAVIR

U kategoriji klavir
festival je namenjen učenicima završnog razreda OMŠ i učenicima SMŠ
Propozicije

VIOLONČELO

U kategoriji violončelo
festival je namenjen učenicima završnog razreda OMŠ i učenicima SMŠ
Propozicije

KAMERNA MUZIKA

U kategoriji kamerna muzika
festival je namenjen učenicima OMŠ i SMŠ
Propozicije
VIOLINA

11. maj 2019. Vreme nastupa

10.30 – 11.00

Tonska proba za prvu grupu učesnika

(Predviđeno je 10 minuta po kandidatu, redosledom nastupa.)

 

11.00

Otvaranje festivala

11.00 – 11.40

Nastup prve grupe učesnika:

 

1. Dunja Laušević, V razred MŠ,,Mokranjac“

Datum rođenja: 03.06.2006.godine

Klasa: Ljubica Perović,prof.

Program: J.S.Bah – Koncert, a-moll, I stav

Š.Dankla – ,,Arija Balet“

 

2.Tara Laban, VI razred MŠ,,Mokranjac“

Datum rođenja: 12.08.2005.godine

Klasa: Vladimir Vasilјević,prof.

Korepetitor:Jasmina Raković,prof.

Program:Š.Berio – ,,Baletske scene“

 

3. Đorđe Grba, IV razred SMŠ,,Jovan Bandur“

Datum rođenja: 26.02.2002.godine

Klasa: Sanela Blagojević,prof.

Korepetitor: Nevena Račić,prof.

Program: P.I.Čajkovski – Koncert, D-dur, I stav

H.Vijenjavski – ,,Polonaise brillante“, D-dur

 

11.40 – 12.20

Konsultacije za prvu grupu i tonska proba za drugu grupu učesnika

 

12.20 – 13.20

nastup druge grupe učesnika:

4.Maja Kantar, II razred SMŠ,,Mokranjac“

Datum rođenja: 02.05.2002.godine

Klasa: Ljubica Perović,prof.

Korepetitor: Jasmina Raković,prof.

Program:D.Kabalevski – Koncert, C-dur, I stav

G.F.Hendl – Sonata , g-moll, I i II stav

 

5.Maria Elena Natošević, II razred SMŠ,,Mokranjac“

Datum rođenja: 09.06.2002.godine

Klasa: Vladimir Vasilјević,prof.

Korepetitor: Jasmina Raković,prof.

Program: H.Vijenjavski – ,,Obertas Mazurka“

R.Ortmans – Koncert, a-moll, I stav

 

6.Maša Timotijević, III razred SMŠ,,Mokranjac“

Datum rođenja: 20.06.2002.godine

Klasa: Viktor Bajler,prof.

Korepetitor: Milјana Đorđević,prof.

Program: A.Vietan – ,,Tarantela“

 

7.Simonida Karanović, III razred SMŠ,,Mokranjac“

Datum rođenja:30.03.2001.godine

Klasa: Vladimir Vasilјević,prof.

Korepetitor: Jasmina Raković,prof.

Program: J.S.Bah – II Partita,d-moll, Allemanda

M.Bruh – Koncert,g-moll, I stav

 

13.20 – 14.00

Konsultacije za drugu grupu i tonska proba za treću grupu učesnika

14.00 – 14.40

Nastup treće grupe učesnika

8.Staša Žikić, IV razred SMŠ,,Dr Vojislav Vučković“

Datum rođenja: 09.12.2001.godine

Klasa: Bilјana Stevanović,prof.

Korepetitor: Natalija Mladenović,prof

Program: J.S.Bah – I Sonata, g-moll, Adagio

F.Mendelson – Koncert, e-moll, II i III stav

F.Krajsler – ,,Rečitativ i Skerco“

 

9.Andrijana Durmišević

Korepetitor: Natalija Mladenović,prof.

Program:J.S.Bah – I Sonata , g-moll, Adagio

N.Paganini – Kapris br.5

H.Vijenjavski -,, Varijacije na originalnu temu“

 

14.40 – 15.00

Konsultacije za treću grupu učesnika

15.15

Obraćanje članova žirija Festivala

Žiri Festivala: mr Jasna Maksimović, redovni profesor FMU, Beograd

mr Ivana Aćimoski – Žikić, redovni profesor FMU, Beograd

Sekretar žirija: Tijana Žarković, prof.

KAMERNA MUZIKA

12. maj 2019. Vreme nastupa

Tonska proba

10:00-10:20

Nastup kamernih ansambala

11:00 

 

 1. Kamerni ansambl „Slavenski“

Nevena Zelenković, 4. razred SMŠ, violina

Natalija Farkaš, 3. razred SMŠ, violina

Teodora Timotić, 2. razred SMŠ, violina

Korina Mašić, 1. razred SMŠ, violina

Tijana Kovačević, 1. razred SMŠ, violina

Bogdan Mitrović, 2. razred SMŠ, violina

Gavrilo Galјak, 1. razred SMŠ, violina

Ivana Savić, 2. razred SMŠ, violončelo

Sofija Ćalić Delianides, 4. razred SMŠ, klavir

Klasa: prof. Irena Simonutti, MŠ „Josip Slavenski“, Beograd

Program:

 1. I. Čajkovski: Chanson triste
 2. Persl: We the Spirits of the Air

Tonska proba: 10:40-11:00

2. Uroš Kočišević, 1. razred SMŠ, violina

Vasilisa Arsenijević, 2. razred SMŠ, klavir

Klasa: prof. Radmila Dinić, MŠ „ Josip Slavenski“, Beograd

Program:

 1. Prokofjev: Romeo i Julija-Monteki i Kapuleti

F.Šubert: Sonatina D dur, br.1,  1. stav

Tonska proba: 10:20-10:40

 1. Ansambl „ Mokranjac“

Bojana Radivojević, 1. razred SMŠ, sopran

Tamara Topalović, 2. razred SMŠ, sopran

Staša Petraš, 2. razred SMŠ, violina

Isidora Urekar, 3. razred SMŠ, klavir

Klasa: prof. Ana Simonutti, MŠ „ Mokranjac“, Beograd

Program:

 1. van Betoven: Auld Lang Syne
 2. Dvoržak: Die Verlassene
 3. Dvoržak: Die Trennung

 

Žiri:

Tea Dimitrijević, vanredni profesor FMU, Beograd

Prof. Eli Krsteva, Škola za muzičke talente, Ćuprija

Prof. Irena Simonutti, MŠ „Josip Slavenski“, Beograd

*Konsultacije sa žirijem i objava nagrada*

VIOLONČELO

16. maj 2019. Vreme nastupa

RASPORED TONSKIH PROBA I NASTUPA UČESNIKA

 9:15 – 10:00

Tonska proba za prvu grupu učesnika

(Vreme predviđeno za tonsku probu učesnika prve grupe je 15 minuta po kandidatu, redosledom nastupa)

10:00 – Otvaranje Festivala

 10:10 – 11:00 Nastup učesnika – 1. GRUPA

 

 1. Nikola Vukelić 6. razred OMŠ

Klasa profesor: Mileta Stanković

Klavirska saradnja: Ljiljana Božić

Program – David Popper: Gavotte br. 2 Op. 23 D – Dur

– Julius Klengel: Končertino C – Dur

 1. Duša Jovanović 6. razred OMŠ

Klasa profesor: Nataša Jovanović

Klavirska saradnja: Stefan Ćirić

Program – D. Kabalevski: Koncert g – moll , I stav

– D. Poper: Koncertna poloneza

 1. Dušan Zakonović 1. razred SMŠ

Klasa profesor: Đorđe Milošević

Klavirska saradnja: Dragoš Holclajtner

Program – J.K.Bah: Koncert za violončelo c-moll,  I-stav

 1. Golterman: Capriccio

 

11:00 – 11:50

vreme predviđeno za konsultacije učesnika prve grupe sa članovima žirija i tonska proba za drugu grupu učesnika

(Vreme predviđeno za tonsku probu učesnika 2. grupe je 15 minuta po kandidatu, redosledom nastupa)

 

12:00 – 13:30 Nastup učesnika – 2. GRUPA

 

 1. Emilija Sinadinović 2. razred SMŠ

Klasa profesor: Milutin Mladenović

Klavirska saradnja: Dejan Sinadinović

Program – G. Fore: Posle sna

– A. Hačaturjan: Koncert za violončelo, I stav

 1. Jelena Seč 3. razred SMŠ

Klasa profesor: Nebojša Janković

Klavirska saradnja: Marija Sabljić

Program – J. S. Bah: Preludium iz svite br. 2 za violončelo solo, d – moll

– B. Romberg: Koncert za violončelo, br.2 D – Dur

 1. Dunja Gavrilović 3. razred SMŠ

Klasa profesor: Milutin Mladenović

Klavirska saradnja: Milena Petrović

Program – E. Granados/G. Cassado: Intermezzo iz opere Goyescas

– N. Myaskovsky: Koncert za violončelo i orkestar c-moll, op. 66, I stav

 1. Luka Drndić 3. razred SMŠ
  Klasa profesor: Tatjana Jovanović Mirković
  Klavirska saradnja: Dragoš Holclajtner
  Program – D. Kabalevski: Koncert za violončelo br.1, g-moll, Op.49, I stav
  – D. Poper: Koncertna poloneza, Op.14
 2. Irena Gatalica 3. razred SMŠ
  Klasa profesor: Đorđe Milošević
  Klavirska saradnja: Vera Gatalica
  Program – J. Hajdn: Koncert za violončelo br. 1 C-dur, II i III stav
  – G. Kasado: Requiebros

13:30 – 14:20

vreme predviđeno za konsultacije učesnika druge grupe sa članovima žirija i tonska proba za drugu grupu učesnika

(Vreme predviđeno za tonsku probu učesnika 3. grupe je 20 minuta po kandidatu, redosledom nastupa)

 

14:30 Nastup učesnika – 3. GRUPA

 1. Mina Mitrović 4. razred SMŠ
  Klasa profesor: Isidora Mirković
  Klavirska saradnja: Miloš Stanojević
  Program – J. S. Bah: Preludium iz svite br. 3 za violončelo solo, C – Dur
  – E. Lalo: koncert za violončelo I stav
 1. Vukašin Nikolić 4. razred SMŠ

Klasa profesor: Đorđe Milošević

Klavirska saradnja: Dragoš Holclajtner

Program – J. Haydn: Koncert br. 1 C – Dur,  II i III stav

– A. Piatti: Caprice br. 9

15:15-15:45

Veme predviđeno za konsultacije učesnika 3. grupe sa članovima žirija

16:15

Objavljivanje rezultata i obraćanje članova žirija

Svečano uručenje Zahvalnica učesnicima Festivala

 

 

Žiri Festivala:

Sandra Belić, redovni profesor FMU, Beograd

Radmila Knežević, profesor MŠ. „Vladimir Đorđević“, Beograd

Milutin Mladenović, redovni profesor FILUM, Kragujevac

Organizator Festivala Radost muziciranja: „Udruženje Mokranjac“

KLAVIR

17. maj 2019. Vreme nastupa

RASPORED TONSKIH PROBA I NASTUPA UČESNIKA

 9:00 – 10:00

Tonska proba za prvu grupu učesnika

(Vreme predviđeno za tonsku probu učesnika prve grupe je 15 minuta po kandidatu, redosledom nastupa)

 10:00 – 11:15 Nastup učesnika – 1. GRUPA

 1. Natalija Mijailović, razred SMŠ

Klasa profesor: Jelena Stojiljković Vranić

Program:

 1. S. Bah: Preludijum i fuga g-moll DTK I
  L. van Betoven: Sonata op. 2 br. 1, I stav
  F. Šopen: Etida op. 25 br. 2
  F. Šopen: Fantazija-imprompti op. 66

 

 1. Nikola Grujić, razred SMŠ

Klasa profesor: Jelena Stojiljković Vranić

Program:

 1. S. Bah: Preludijum i fuga c-moll DTK I
  E. Nojpert: Etida H-dur
  W. A. Mocart: Sonata KV310 I stav
  S. Rahmanjinov: Muzicki momenat br.4 e-moll

 

 1. Anđelija Bajčetić, 3. razred SMŠ

Klasa profesor: Jelena Ćetković

Program:

 1. S. Bach: Prelude & Fuga d-moll 
 2. A. Mozart: Sonata KW 333 B-dur 1. stav
 3. Mozskowski: Etude op. 72 no. 2 g-moll

 

 1. Joko Bugarschi, razred SMŠ

Klasa profesor: Margita Drakulović-Meleš
Program:

 1. S. Bah: Preludijum i fuga Es-Dur DTK ( II )
  L. van Betoven: Sonata op.54, F-Dur
  In Tempo d’un Menuetto
  Allegretto
  F. Šopen: Etida op.10, br.8, F-Dur
  F. Šopen: Prelid op.28, br 24, d-mol.

 

11:30 – 12:30

vreme predviđeno za konsultacije učesnika prve grupe sa članovima žirija i tonska proba za drugu grupu učesnika

(Vreme predviđeno za tonsku probu učesnika 2. grupe je 15 minuta po kandidatu, redosledom nastupa) 

12:45 – 14:00 Nastup učesnika – 2. GRUPA

 1. Isidora Urekar, 3. razred SMŠ

Klasa profesor: Ivana Tanasković

Program:

 1. S. Bah: Preludijum i fuga , H-dur , br. 23, 1. sveska
 2. Prokofjev: “Julija – devojka ” op. 75
 3. Despić: ” Vinjete ” , 1-6

 

 1. Dimitrije Nikolić, razred SMŠ

Klasa profesor: Slavica Petrović
Program:

 1. Prokofiev: Etude op. 2 no. 4 c-moll
  L. van Beethoven: Sonata op. 31 no. 3 I – Allegro Es-dur
  F. Chopin: Ballade op. 38 f–moll

 

 1. Bojana Ruvidić, razred SMŠ

Klasa profesor: Biljana Knezevic
Program:

 1. van Beethoven: Sonata G-dur Op.14 No.2 (prvi stav)
  J. S. Bah: Preludijum i Fuga Cis-dur 
  A. Scriabin: Etida Op.8 No.5 E-dur
  S. Rachmaninoff: Serenada Op.3 No.5 b-mol
  V. Mokranjac: Prva igra fis-mol
  R. Schumann: Des Abends Op.12 f-mol

 

 1. Jovan Rošulj, razred SMŠ

Klasa profesor: Branka Žiravac
Program:

 1. S. Bah: Preludijum i fuga c-mol (druga sveska)
  L. van Betoven: Sonata op.27 br.1 u Es-duru, ,,Quasi una fantasia”

14:00-15:00

Veme predviđeno za konsultacije učesnika 2. grupe sa članovima žirija

(Vreme predviđeno za tonsku probu učesnika 3. grupe je 15 minuta po kandidatu, redosledom nastupa)

 

 15:00 – 15:30 Nastup učesnika – 3. GRUPA

 

 1. Kalina Despot, razred OMŠ

Klasa profesor: Snežana Đenović

Program:

 1. A. Mozart: SONATA KV 330 C-dur I stav
 2. Mac Dowell: ETIDA op.38 br.12 a-mol
 3. Berkovitch: TOKATA a-mol

 

 1. Vasilisa Arsenijević, razred SMŠ

Klasa profesor: Bojana Vračar
Program:

 1. S. Bach: French Suite no. 5
  L. Van Beethoven: Sonata G-Dur op.14 no.2
  F. Chopin: Fantaisie-Impromptu

 

15:45 – 16:15

Veme predviđeno za konsultacije učesnika 3. grupe sa članovima žirija

 

Žiri Festivala:

Branko Penčić, redovni profesor FMU, Beograd

Maja Rajković, redovni profesor FMU, Beograd

Organizator Festivala Radost muziciranja: „Udruženje Mokranjac“

ZATVORI MENI