O UDRUŽENJU

MOKRANJAC

„UDRUŽENјE MOKRANјAC“ osnovano je 2010. godine u cilјu popularizacije muzičke umetnosti.

Bavi se organizovanjem nacionalnih i internacionalinih umetničkih, naučnih i obrazovnih sadržaja: muzičkih festivala, tribina, seminara, konferencija, simpozijuma, letnjih i zimskih škola u interesu promocije, unapređenja i razmene znanja stečenih u našoj zemlji i izvan nje.

Neki od projekata koje je Udruženja realizovalo su: Festival „Radost muziciranja“, 2011., Sedam koncerata, Dečji kulturni centar, u Beogradu, 2012-2014., Autorski projekti članova „Udruženja Mokranjac“, 2013-2014., Trodnevni majstorski kursevi violinista univerzitetskih profesora iz Austrije, 2014., Muzičko-edukativne predstave za učenike osnovnih škola, „Oblik carstva muzike“, 2012-2015., Korak po korak – igra“, program namenjen nastavnicima i učenicima beogradskih srednjih škola i gimnazija, 2016., Seminar  profesora FMU za nastavnike i učenike muzičkih škola, 2011-2012., Tri  dvodnevne konferencije i šest tribina na četiri različite teme, 2012-2018.

Projekte Udruženja podržali su: Ministarstvo  prosvete, Ministarstvo kulture i informisanja, Gradski sekretarijat za kulturu, Švajcarski fond za saradnju sa Srbijom i opština Stari grad.

ZATVORI MENI