O UDRUŽENJU

O UDRUŽENJU

Udruženje Mokranjac je 2010. godine, na inicijativu Vladimira Vasiljevića, osnovala grupa nastavnika Muzičke škole Mokranjac kao strukovno udruženje koje će podsticati razvoj muzičke pedagogije i delovati u cilju popularizacije muzičke umetnosti. Od svog osnivanja Udruženje uzima značajno učešće u procesu razvijanja kompetencija zaposlenih u obrazovanju, profesionalnoj podršci učenicima muzičkih škola kao i u projektima neformalnog muzičkog obrazovanja dece i mladih.

Profesionalna podrška učenicima i nastavnicima muzike

U cilju profesionalne podrške učenicima muzičkih škola Udruženje Mokranjac u kontinuitetu od 2011. godine organizuje festival Radost muziciranja. Krajem decembra 2014, u saradnji sa muzičkom školom Kosta Manojlović, Udruženje je organizovalo trodnevnu majstorsku radionicu violinista Orfeja Simića i Bogdana Božovića (Austrija). U novembru 2019. godine organizovan je jednodnevni masterklas pijanistkinje i profesorke Kordelije Hofer Tojč (Austrija) u svečanoj sali Muzičke škole Mokranjac.

Udruženje Mokranjac je takođe organizator programa stručnog usavršavanja nastavnika. Prvi seminar stručnog usavršavanja nastavnika održan je 2011/12. u saradnji sa profesorima Fakulteta muzičke umetnosti : Jokut Mihailović, Sandra Belić, Madlen Stokić Vasiljević i Nebojša Milanović. Školske 2018/19. organizovana su dva seminara profesora Muzičke škole Mokranjac, u penziji, Vladimira Jovanovića i prof. FMU Milane Stojadinović Milić. Počev od 2012. organizovane su tri dvodnevne konferencije (Beograd) i šest tribina na četiri različite teme (Beograd, Kraljevo i Šabac). U okviru konferencija i tribina kao predavači bili su zastupljeni i profesori škole Mokranjac. Svi programi stručnog usavršavanja nastavnika akreditovani su od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Popularizacija muzičke umetnosti

U cilju popularizacije muzičke umetnosti , u periodu od 2012 do 2014, učenici i profesori muzičkih škola održali su sedam koncerata muzike različitih žanrova za beogradske srednjoškolce u Dečjem kulturnom centru. Na koncertima su učestvovali profesori Muzičke škole Mokranjac, Anđelka Obradović i Zdenko Radeta.

Udruženje Mokranjac je, kao pravno lice, podržalo dva autorska projekta Ljubice Perović, člana Udruženja: projekat muzičko-edukativne predstave za učenike osnovnih škola – Oblik carstva muzike i program Korak po korak – igra namenjen učenicima i nastavnicima beogradskih srednjih škola i gimnazija. U kreiranju i realizaciji projekta Oblik carstva muzike učestvovao je i prof. FMU, Nebojša Ignjatović. Projekti su 2015. i 2016. podržani od strane Ministarstva prosvete kao programi od nacionalnog značaja za obrazovanje.

Izdavačka delatnost

Sa željom da širu populaciju podstakne na razmišljanje o muzičkoj umetnosti, Udruženje Mokranjac je 2017. i 2018. objavilo konkurs za pesme i priče na temu muzike. Izabrani radovi objavljeni su 2017. u zborniku pod nazivom Hod po muzici. 2018. objavljen je i zbornik radova dece, i za decu, pod nazivom Muzika priča.

Saradnja i sponzorstva

Tokom svog delovanja Udruženje Mokranjac je sarađivalo sa Fakultetom muzičke umetnosti; Muzičkim školama: Mokranjac, Kosta Manojlović, Stanislav Binički i Dr Vojislav Vučković; Dečjim kulturnim centrom u Beogradu i Centrom lepih umetnosti maestra Jovana Kolundžije.

Projekte Udruženja podržali su: Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za kulturu, Gradski sekretarijat za kulturu, Švajcarski fond za saradnju sa Srbijom i opština Stari grad.