X FESTIVAL

RADOST MUZICIRANJA 2020.

KLAVIR SOLO

od 6. do 8. marta 2020.

PROPOZICIJE

MLAĐA KATEGORIJA

• A KATEGORIJA
1. i 2 . razred OMŠ program po slobodnom izboru do 8 minuta.
• B KATEGORIJA
3. i 4. razred OMŠ program po slobodnom izboru do 10 minuta.
• C KATEGORIJA
5. i 6. razred OMŠ program po slobodnom izboru od 10 do 15 minuta.

STARIJA KATEGORIJA

• D KATEGORIJA
1. i 2. razred SMŠ program po slobodnom izboru od 15 do 20 minuta.
• F KATEGORIJA
3. i 4. razred SMŠ program po slobodnom izboru od 20 do 25 minuta.

STUDENTI

• G KATEGORIJA
Studenti svih studijskih programa izvode program po slobodnom izboru, u trajanju do 30 minuta.

ZA DISCIPLINU KLAVIR SOLO ŽIRI DODELJUJE:

Specijalnu nagradu Miroslava Lili Petrović za učesnike u svakoj mlađoj kategoriji.
Specijalnu nagradu Mirjana Šuica Babić za učenike u svakoj starijoj kategoriji kao i u kategoriji studenti.

Posle svake grupe predviđen je okrugli sto – svi učesnici i njihovi profesori dobijaju konsultacije sa žirijem.
Žiri ne boduje kandidate, već diskusijom donosi odluku o najuspešnijim učesnicima.

Nagrade nose imena istaknutih pedagoga iz MŠ Mokranjac.
Nagrađenim učesnicima biće organizovani solistički koncerti u Svečanoj sali MŠ Mokranjac.


ŽIRI ZA DISCIPLINU KLAVIR SOLO

Za mlađu kategoriju:
Dragomir Bratić (profesor, MŠ Davorin Jenko, Beograd),
Radojka Ivanović (profesor, MŠ Kosta Manojlović, Zemun)
Jelena Stojiljković Vranić (profesor, MŠ Mokranjac, Beograd)
Za stariju kategoriju:
Dejan Stošić (vanredni profesor, FMU, Beograd)
Ljiljana Vukelja (vanredni profesor, FMU, Beograd)
Snežana Milosavljević (profesor, MŠ Mokranjac, Beograd)

više informacija na imejl: markomokranjacbg@gmail.com

Prijava